LEED i BREEAM

LEED & BREEAM

Najnowsze trendy w budownictwie, w Europie ukształtowane w dużym stopniu pod wpływem dyrektyw Unii Europejskiej, stawiają na zrównoważone budownictwo. Nowe budynki stanowią nikły odsetek w oceanie już istniejących, dlatego kluczowe jest, aby jak najwięcej z powstających obecnie biurowców, stadionów czy galerii handlowych spełniało ekologiczne kryteria. Istnieje wiele systemów oceny budynków pod względem standardów ekologicznego budownictwa. Najważniejsze z nich stosowane na całym świecie to amerykański LEED oraz brytyjski BREEAM. Budynki poddawane są klasyfikacji i certyfikacji w celu określenia m.in. ich wartości ekologicznej, ekonomicznej, społeczno-kulturowej, funkcjonalnej, czy technicznej.

Smartie Solutions Sp. z o.o. może przyczynić się aż do 37 z 110 możliwych punktów w Systemie LEED. Możemy polepszyć ogólną punktację danego budynku, nawet w kilku kategoriach: Plac budowy, Energia i Atmosfera, Materiały i Zasoby, Jakość Środowiska Wewnętrznego oraz Innowacja w Projekcie.

LEED

LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design), amerykański system certyfikacji budynków pod względem rozwiązań proekologicznych, przyznawany jest przez U.S. Green Building Council. Jest to najszybciej rozwijający się i najbardziej popularny na świecie system certyfikacji dla inwestycji proekologicznych.

LEED ocenia wiele aspektów, wśród których są na przykład odpowiednie miejsce budowy (niezagrażające naturalnym ekosystemom), położenie względem komunikacji miejskiej, jakość powietrza wewnątrz budynku, gospodarka wodna i energetyczna czy rodzaj materiałów użytych w konstrukcji. Do zdobycia w LEED jest 110 punktów, z czego aż 57 przypada na kategorie Energy & Atmosphere oraz Construction Sites.

Ocenianemu budynkowi lub przestrzeni przyznawane są punkty – maksymalna ilość to 110. Na podstawie punktów określa się poziom certyfikowany. Wyróżnia się cztery poziomy: poziom certyfikowany, poziom srebrny, poziom złoty, poziom platynowy (80 i więcej punktów). Liczbą wymaganą do otrzymania certyfikatu najniższego poziomu jest 40.

Budynek posiadający certyfikat to obiekt przyjazny środowisku, którego cechuje wysoki poziom zastosowanych technologii i materiałów budowlanych.

BREEAM

Brytyjski system oceny budynków BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) powstał w 1990 r. i został ustanowiony przez Building Research Establishment (BRE).

Stosowany jest w przypadku nowo powstałych budynków oraz budynków i założeń urbanistycznych już istniejących.

Teren lub budynek oceniany jest w skali pkt (w zależności od rodzaju budynku, funkcji jaką pełni) w 10 kategoriach. Zdobyte punkty przeliczane są na procenty, które z kolei mnożone są przez wagę przypisaną danej kategorii i uzależnioną od rodzaju ocenianego budynku. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach, są następnie sumowane, co w rezultacie daje wynik w 6-stopniowej skali, tj.

  • <30% – niecertyfikowany,
  • 30% – 44% – dostateczny,
  • 45% – 54% – dobry,
  • 55% 69% – bardzo dobry,
  • 70% – 84% – znakomity,
  • 85% wybitny.

Największą ilość punktów można uzyskać w kategorii Energia (21) a najmniej w kategorii Woda (6). Ogromną zaletą systemu jest fakt, iż stosowany jest on na całym świecie ze względu na elastyczne dostosowane do warunków klimatycznych i prawnych danego kraju.

Więcej informacji o certyfikatach, możecie Państwo znaleźć na poniższych stronach internetowych:

http://www.usgbc.org

http://www.breeam.org